Lazca Seçmeli Ders Oldu

Son günlerde Lazca için çok önemli bir gelişme yaşandı. 2011-2012 eğit im-öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesinde Lazca seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Bu, hem Türkiye tarihinde hem de Lazcanın tarihinde bir ilk.

Seçmeli Lazca dersi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde "Ling 480 - Special Topics: Lazca" başlığı ile açıldı. Dersler, Lazca üzerine çalışmaları ile tanı­dığımız, sözlük yazarı ismail Avcı Bucaklişi tarafından okutuluyor. Lazca dersinin öğrencileri arasında üniversitenin farklı bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören dokuz öğrenci bulunuyor. Dersin materyalleri Yrd. Doç Dr. Balkız Oztürk ve İsmail Avcı Bucaklişi tarafından hazırlanıyor.

Türkiye'de lisansüstü düzeyinde Lazca üzerine ilk tez çalışması 2000 yılında, Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan'ın danışmanlığında Tanju Gürpınar tarafından yapıldı. Daha sonra 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Balkız Oztürk, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen Lazca'daki hal ekleri üzerine bir proje yürüttü. Bu proje kapsamında 2008 yılında Betül Emgin tarafından yine lisan­süstü mezuniyet tezi olarak Lazca üzerine ikinci bir tez hazırlandı.

2009 yılında Yrd. Doç Dr. Balkız Oztürk öncülüğünde ve İsmail Avcı Bucaklişi'nin katılımıyla lisansüs­tü düzeyinde Lazca üzerine bir alan çalışmaları dersi açıldı. Bu çalışmanın sonucu olarak "Pazar Laz" adını taşıyan ve Pazar Lazcasının gramerini ele alan bir kitap Lincom Yayınevi tarafından İngilizce ola­rak Almanya'da yayımlandı. Kitabın editörlüğünü Yrd. Doç Dr. Balkız Oztürk ve Yrd. Doç. Dr. Markus Pöchtrager yaptı. Kitabın çeşitli bölümleri, Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Lisansüstü Programı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan, Doç. Dr. Aslı Göksel, Yrd. Doç. Dr. Balkız Oztürk, Yrd. Doç. Dr. Markus Pöchtrager ve yüksek lisans öğrencilerinden Betül Emgin, Neşe Kaya, Ömer Demirok, Özge Sangül, Songül Gündoğdu ve Ümit Atlamaz tarafından hazırlandı.

Boğaziçi Üniversitesi ndeki tüm bu çalışmalar Lazca üzerine bir birikimin oluşmasını sağladı. Bütün bu çalışmalar neticesinde Lazca dersi fikri şekillendi ve gerçekleştirildi.

Lazca dersleri, 26 Eylül 2011 tarihinden bu yana devam etmektedir.

Bu Haberi Paylaş

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy